در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> A11#UL-C9 (Desire 510)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.08.401.1_R_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_388808_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.19MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.08.401.1_R_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_388808_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.19MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.08.401.1_R_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_394011_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.02GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_398419_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 351B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_398419_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 251B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_398419_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.94MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_398419_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 261B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_398419_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.94MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_401120_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.04GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 351B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 251B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.94MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.04GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 261B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427169_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.94MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.3_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_444393_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.05GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.4_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_450634_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.05GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.7_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_458680_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.95MB رام رسمی اروپایی Desire 510 ورژن 1.51.401.7 اندروید 4.4.3
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_Europe_1.51.401.7_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_465410_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.05GB رام رسمی عربی Desire 510 ورژن 1.51.401.7 اندروید 4.4.3
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_Tesco_1.09.1107.7_Radio_01.02.010_U10251_37.08.40820_release_459264_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 75.59MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_Tesco_1.09.1107.7_Radio_01.02.010_U10251_37.08.40820_release_465279_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.01GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Orange_UK_1.10.61.4_Radio_01.02.010_U10251_37.08.40820_release_428525_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.14GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Telstra_WWE_1.50.841.3_Radio_01.02.010_U10251_36.08.ST40903_release_427251_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 76.13MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Telstra_WWE_1.50.841.3_Radio_01.02.010_U10251_36.08.ST40903_release_427251_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 76.13MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Telstra_WWE_1.50.841.3_Radio_01.02.010_U10251_36.08.ST40903_release_431303_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.02GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Vodafone_UK_1.51.161.11_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_428303_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.20GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_Vodafone_UK_1.51.161.11_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_428304_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.20GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.08.707.1_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_388655_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.02MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.08.707.1_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_388655_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.02MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.08.707.1_Radio_01.02.010_U10251_36.08.40814_release_394086_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.12GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.50.707.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_395409_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.50.707.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_395409_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.50.707.1_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_401459_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.14GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.1_R_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_402894_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.1_R_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_402894_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.1_R_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_418565_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.14GB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427301_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 326B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427301_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 254B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427301_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427301_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 264B
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_427301_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 198.79MB
0PCVIMG_A11_UL_K443_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.51.707.2_Radio_01.02.012_U10251_39.08.40922_release_431320_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.14GB
CRC_FAKE.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 26B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد