در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

تلفن پشتیبانی مرکز دانلود : 09357811001 ، فقط جهت مشکلات مرکز دانلود ، برای سوالات تعمیراتی تماس نگیرید و آنرا در انجمن مطرح نمایید

ساعات پاسخ گویی تلفنی فقط 10 صبح تا 13 و 17 تا 20 در روزهای کاری و غیر تعطیل
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> A5#DWG-C9 (Desire 816)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P9CDIAG.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 499.39kB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_APTG_TW_1.63.500.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_APTG_PRI3.07_006_PRL10012_release_403980_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 115.06MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_APTG_TW_1.63.500.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_APTG_PRI3.07_006_PRL10012_release_403980_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 115.06MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_APTG_TW_1.63.500.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_APTG_PRI3.07_006_PRL10012_release_409771_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.04GB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_MMR_1.62.1136.1_R_Radio_1.31.50.1125-1.31.50.1125_NV_Myanmar_MPT_PRI3.07_09E_PRL10012_release_403595_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 54.28MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_MMR_1.62.1136.1_R_Radio_1.31.50.1125-1.31.50.1125_NV_Myanmar_MPT_PRI3.07_09E_PRL10012_release_403595_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 54.28MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_HTC_WWE_MMR_1.62.1136.1_R_Radio_1.31.50.1125-1.31.50.1125_NV_Myanmar_MPT_PRI3.07_09E_PRL10012_release_407283_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 984.70MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_399394_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.48kB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_399394_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 283B
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_399394_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 76.65MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_399394_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 292B
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_399394_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 76.65MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_India_1.61.720.1_Radio_1.31.50.1103-1.31.50.1103_NV_India_PRI3.07_09B_PRL10012_release_401337_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1007.57MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.47kB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 289B
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 76.50MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 988.73MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 76.50MB
0P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_388071_combined_signed_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 988.73MB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_426454_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.37kB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_426454_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 255B
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_426454_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 125.51MB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_426454_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 264B
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_426454_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 125.51MB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_429267_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.26GB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_APTG_TW_2.34.500.2_Radio_1.31.50.0215_CNV_APTG_3.07_006_release_436333_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.26GB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_India_2.34.720.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_India_3.07_09B_release_434220_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.22GB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.31.50.0215_CNV_Indonesia_3.07_09A_release_426756_signed_Hboot.zip ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 87.21MB
0P9CIMG_A5_DWG_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.2_Radio_1.31.50.0215_CNV_Indonesia_3.07_09A_release_447231_signed.zip ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ 1.22GB
A5_DWG_hTCAsiaIndia_1.61.720.1_checksum_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 433B
A5_DWG_hTCAsiaWWE_1.56.707.1_checksum.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 433B
P9CIMG_A5_DWG_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.56.707.1_Radio_1.31.50.0624_2-1.31.50.0624_2_NV_Indonesia_PRI3.07_09A_PRL10014_release_386146_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 298B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد