در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> A5#UL_ASIA-C9 (Desire 816)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_AUS_1.60.710.3_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_402201_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 67.48MB
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_AUS_1.60.710.3_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_402201_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 67.48MB
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_AUS_1.60.710.3_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_403905_combined_signed_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 996.49MB
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.54.707.2_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_388447_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 81.69MB
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.54.707.2_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_388447_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 81.69MB
0P9CIMG_A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.54.707.2_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_391925_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1003.10MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_2.34.710.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_427010_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 70.54MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_2.34.710.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_427010_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 70.54MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_2.34.710.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_430989_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.19GB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426441_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.59kB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426441_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 262B
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426441_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 265.78MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426441_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 271B
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426441_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 265.78MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_2.34.709.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_429131_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.40GB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426982_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.33kB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426982_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 264B
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426982_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 92.42MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426982_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 273B
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_426982_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 92.42MB
0P9CIMG_A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.34.707.1_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_429204_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.21GB
A5_UL_K44_DESIRE_SENSE60_436.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 474B
A5_UL_L50_DESIRE_SENSE60_MR_RC_147_hTC Asia TW_2.34.709.1_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 440B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد