در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> EYE#UL-C9 (Desire Eye)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_397991_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.58kB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_397991_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 244B
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_397991_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 95.78MB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_397991_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 253B
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_397991_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 95.78MB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.5_Radio_1.22.213311581.07G_20.57.4205.01_F_release_398610_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.50GB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_399265_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.58kB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_399265_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 244B
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_399265_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 96.86MB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_399265_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 253B
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_399265_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 96.86MB
0PFHIMG_EYE_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.17.401.9_Radio_1.22.213311581.28G_20.57.4205.01_F_release_402782_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.50GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_H3G_UK_2.19.771.2_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_429526_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.64GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.08kB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 249B
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 81.94MB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.62GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 258B
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_426407_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 81.94MB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_2.19.401.2_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_451171_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.62GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_O2_DE_2.19.207.2_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_429150_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.62GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_2.19.111.2_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_429851_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.96GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_CH-DE_2.19.166.1_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_429582_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.67GB
0PFHIMG_EYE_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_CH-DE_2.19.166.3_Radio_1.27.213311581.09G_20.59.4205.01_F_release_450961_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.66GB
0PFHIMG_EYE_UL_M60_SENSE70_MR_HTC_Europe_4.11.401.1_Radio_1.22.213311581.29G_20.57.4205.01_F_release_471161_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 81.12MB 4.11.401.1
0PFHIMG_EYE_UL_M60_SENSE70_MR_HTC_Europe_4.11.401.1_Radio_1.22.213311581.29G_20.57.4205.01_F_release_474644_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.06GB رام عربی و اروپایی desire eye اندروید 6.0
0PFHIMG_EYE_UL_M60_SENSE70_MR_O2_DE_4.11.207.1_Radio_1.22.213311581.29G_20.57.4205.01_F_release_471197_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 124.74MB
0PFHIMG_EYE_UL_M60_SENSE70_MR_O2_DE_4.11.207.1_Radio_1.22.213311581.29G_20.57.4205.01_F_release_474182_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.98GB رام اورجینال Desire Eye ورژن 4.11.207.1 اندروید 6.0
EYE_UL_K44_SENSE60_RC_167_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 478B
EYE_UL_K44_SENSE60_RC_227_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 454B
EYE_UL_L50_SENSE60_MR_RC_106.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 461B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد