در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> HIMA_ULTRA_ML#TUHL ( One M9+ )>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
Asia_WWE_2.30.707.1 Android 6.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
Europe_2.30.401.1 Android 6.0 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام اورجینالی عربی ، اروپایی و ترکی HTC One M9+ - Hima Ultra ML TUHL نسخه 2.30.401.1 اندروید 6.0
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_HTCCN_CHS_2_1.08.1405.6_Radio_1.1506V24P14.1605.0421_HT[W.T]_release_431815_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.79GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.08.401.6_Radio_1.1506V24P14.1605.0421_HT[W.T]_release_431201_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 68.61MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.08.401.6_Radio_1.1506V24P14.1605.0421_HT[W.T]_release_431201_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.08GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_HTC_Europe_1.08.401.6_Radio_1.1506V24P14.1605.0421_HT[W.T]_release_431201_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 68.61MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.61.401.6_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_434732_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 68.62MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.61.401.6_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_434732_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.11GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.61.401.6_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_434732_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 68.62MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.5_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_444404_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.29GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.5_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_444404_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 77.55MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.6_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_446584_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.26GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.6_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_446584_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 77.55MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.86.401.7_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_452223_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.26GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.86.401.7_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_452223_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 77.55MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.90.401.3_Radio_1.1506V24P22T34.2106.0727_HT[W.T]_release_464402_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.26GB رام رسمی عربی One M9 Plus - Hima Ultra ML ورژن 1.90.401.3 اندروید 5.0
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.90.401.3_Radio_1.1506V24P22T34.2106.0727_HT[W.T]_release_464402_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 77.28MB رام رسمی اروپایی One M9 Plus - Hima Ultra ML ورژن 1.90.401.3 اندروید 5.0
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_TW_1.61.709.3_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435908_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 220.83MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_TW_1.61.709.3_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435908_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.27GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_TW_1.61.709.3_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435908_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 220.83MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_WWE_1.61.707.4_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435914_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 80.42MB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_WWE_1.61.707.4_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435914_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.11GB
0PK7IMG_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_hTC_Asia_WWE_1.61.707.4_Radio_1.1506V24P21.2005.0505_HT[W.T]_release_435914_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 80.42MB
HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_RC_297_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 818B
HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_RC_515_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 818B
HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_RC_516_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 818B
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.5_release_444404_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.85.401.6_release_446584_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.86.401.7_release_452223_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_MR_HTC_Europe_1.90.401.3_release_464402_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.08.709.4_release_430417_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_hTC_Asia_TW_1.08.709.4_release_430417_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 192B
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.08.707.4_release_430419_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 15.59MB
NVRam_Database_HIAU_ML_TUHL_L50_SENSE70_hTC_Asia_WWE_1.08.707.4_release_430419_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 194B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد