در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

تلفن پشتیبانی مرکز دانلود : 09357811001 ، فقط جهت مشکلات مرکز دانلود ، برای سوالات تعمیراتی تماس نگیرید و آنرا در انجمن مطرح نمایید

ساعات پاسخ گویی تلفنی فقط 10 صبح تا 13 و 17 تا 20 در روزهای کاری و غیر تعطیل
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M7#U-C9 (One M7)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
M7_U_K443_HTC_Europe_6.09.401.111_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 544B
M7_U_K443_hTCAsiaWWE_6.13.707.101.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 859B
M7_U_L50_hTCAsiaWWE_7.21.707.105_checksum_4.txt ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ 862B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.108_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_391713_MFG.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 241B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.108_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_391713_MFG_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 8.67kB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.108_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_391713_signed.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 250B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.108_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_391713_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.53GB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 8.67kB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 241B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_partial_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 552.18MB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_signed.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 250B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.53GB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.111_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_401205_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 552.18MB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_400748_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 9.88kB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_400748_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 243B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_400748_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 828.90MB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_400748_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 251B
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_400748_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 828.90MB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_403308_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.83GB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_6.13.707.101_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_389360_combined_signed_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.60GB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_6.13.707.106_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_395479_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.60GB
PN07IMG_M7_U_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_6.13.707.107_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01D_release_417381_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.60GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_421804_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 529.87MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_421804_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 529.87MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_423374_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.48GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.121_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_435931_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.49GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.130_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_449614_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.49GB رام رسمی عربی و اروپایی HTC One m7 ورژن 7.19.401.130 اندروید 5.0
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.151_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_458806_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 529.82MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.151_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_464224_combined_signed_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.49GB رام رسمی اروپایی و عربی HTC One M7 ورژن 7.19.401.151 اندروید 5.0
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.151_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_465140_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.49GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_7.24.1136.30_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_449205_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.50GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_420454_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 889.29MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_420454_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 889.29MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.102_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_423848_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.87GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_425267_MFG_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 8.30kB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_425267_MFG_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 242B
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_425267_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 567.83MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_425267_signed_4.crc ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 251B
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_425267_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 567.83MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_427911_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.56GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.105_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_431333_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.56GB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.121_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_431111_partial_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 567.83MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.121_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_431111_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 567.83MB
PN07IMG_M7_U_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_7.21.707.121_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01D_release_435912_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.57GB
PO58IMG_M4_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.09.707.3_Radio_1.28.40e.00.24_10.z19.40.1304L_release_406937_combined_signed_2.zip ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 1.03GB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد