در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M7#UL_C9 (One M7)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
Asia_HK_7.18.708.51 Android 5.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام اورجینال HTC One M7 - M7 UL نسخه Asia_HK 7.18.708.51 اندروید 5.0
Asia_TW_7.18.709.51 Android 5.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ رام اورجینال HTC One M7 - M7 UL نسخه Asia_TW 7.18.709.51 اندروید 5.0
Asia_WWE_7.21.707.51 Android 5.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
MR_Google_WWE_6.04.1700.19 Android 5.1 ORGINAL ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
MR_O2_UK_7.18.206.51 Android 5.0 Stock ROM ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
0P6BIMG_M8_EYE_UHL_K444_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.80.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401956_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 258B
0P6BIMG_M8_EYE_UHL_K444_SENSE60_hTC_Asia_WWE_1.80.707.1_Radio_1.23.213311711.05G_20.58.00231.00_F_release_401956_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 267B
M7_UL_HTC_Europe_6.09.401.11_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 543B
M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7-PDM _4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 837B
PN07IMG_M7_UL_JB43_SENSE55_MR_HTC_Europe_3.62.401.1_Radio_4A.21.3263.04_10.38m.1157.04_release_338159_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.15GB
PN07IMG_M7_UL_JB43_SENSE55_MR_HTC_Europe_3.62.401.1_Radio_4A.21.3263.04_10.38m.1157.04_release_338159_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 96.89MB
PN07IMG_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.29.401.13_Radio_4A.14.3250.13_10.33.1150.01_release_316789_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 986.69MB
PN07IMG_M7_UL_JB_50_S_Vodafone_UK_2.24.161.1_Radio_4A.17.3250.14_10.39.1150.04_release_325056_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 236.01MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_397711_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 8.80kB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_397711_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 237B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_397711_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 567.97MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_397711_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 246B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_397711_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 567.97MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.10_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_399117_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.54GB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_MFG.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 237B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 8.80kB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 567.96MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.54GB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 246B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.11_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_401201_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 567.96MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.12_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_409820_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.54GB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_HTC_Europe_6.09.401.5_Radio_4T.29.3218.08_10.33F.1718.01L_release_389532_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.54GB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400770_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 10.71kB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400770_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 238B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400770_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 928.86MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400770_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 246B
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_400770_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 928.86MB
PN07IMG_M7_UL_K443_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_6.09.709.7_Radio_4T.28.3218.04_10.33E.1718.01L_release_403307_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.93GB
PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_4.19.401.11_Radio_4A.25.3263.21_10.38x.1157.04L_release_355953_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.49GB
PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE55_MR_HTC_Europe_4.19.401.11_Radio_4A.25.3263.21_10.38x.1157.04L_release_355953_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 536.88MB
PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE55_MR_TMO_DE_4.20.111.21_Radio_4A.26.3263.18_10.38za.1157.04L_release_368659_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.81GB
PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE55_MR_TMO_DE_4.20.111.21_Radio_4A.26.3263.18_10.38za.1157.04L_release_368659_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 833.90MB
PN07IMG_M7_UL_K44_SENSE60_MR_HTC_Europe_5.11.401.10_Radio_4T.27.3218.14_10.33C.1718.01L_release_381583_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.22_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430964_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 529.87MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.22_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430964_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.57GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.22_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430964_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 529.87MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.30_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_449611_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.57GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_458803_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 529.82MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_7.19.401.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_464260_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.57GB رام رسمی عربی و اروپایی HTC One M7 ورژن 7.19.401.51 اندروید 5.0
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Optus_AU_7.21.980.5_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430842_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.52GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Optus_AU_7.21.980.5_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430842_combined_signed_2_4_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.52GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Optus_AU_7.21.980.5_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430844_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.52GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_ES_7.19.75.9_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_430219_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Orange_UK_7.19.61.10_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_431160_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.58GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_7.18.111.30_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_449158_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.80GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_7.18.111.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_459058_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 824.60MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_TMO_DE_7.18.111.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_465006_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.80GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Telstra_WWE_7.21.841.5_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_425298_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.51GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_7.18.161.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_459048_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 666.03MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_Vodafone_UK_7.18.161.51_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_463747_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.72GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_HK_7.18.708.21_Radio_4T.35.3218.29_10.33R.1718.01L_release_431215_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 879.99MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_HK_7.18.708.21_Radio_4T.35.3218.29_10.33R.1718.01L_release_431215_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 879.99MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_HK_7.18.708.21_Radio_4T.35.3218.29_10.33R.1718.01L_release_437304_combined_signed_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.83GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_HK_7.18.708.2_Radio_4T.35.3218.29_10.33R.1718.01L_release_422647_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.82GB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.2_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_420457_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 968.00MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.2_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_420457_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 968.00MB
PN07IMG_M7_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_7.18.709.2_Radio_4T.35.3218.16_10.33Q.1718.01L_release_423573_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.95GB
RUU_M7_UL_JB_50_HTC_Europe_1.28.401.7_Radio_4A.13.3231.27_10.31.1131.05_release_310878_signed-by-pars-hamrah.com.exe ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 990.96MB
RUU_M7_UL_JB_50_Vodafone_UK_1.28.161.7_Radio_4V.13.3231.27_10.30b.1131.05_release_310884_signed-by-pars-hamrah.com.exe ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد