در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M8#DUGL-C9 (One M8 DUGL)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_398691_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.68kB
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_398691_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 254B
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_398691_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 86.43MB
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_398691_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 263B
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_398691_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 86.43MB
0P6BIMG_M8_DUGL_K444_SENSE60_MR_HTC_Europe_3.33.401.6_Radio_1.22.30306251.27G_30.68.306251.00_F_release_401122_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.52GB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_428493_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.16kB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_428493_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 254B
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_428493_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 69.52MB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_428493_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 263B
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_428493_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 69.52MB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.15_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_434234_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_426353_MFG.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 253B
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_426353_MFG_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 4.16kB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_426353_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 69.52MB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_426353_signed.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 262B
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_426353_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 69.52MB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.5_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_434198_combined_signed_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
0P6BIMG_M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_HTC_Europe_4.30.401.6_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_450625_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.46GB
0P6BIMG_M8_DUGL_M60_SENSE70_MR_HTC_Europe_6.16.401.101_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_465002_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 66.84MB
0P6BIMG_M8_DUGL_M60_SENSE70_MR_HTC_Europe_6.16.401.101_Radio_1.24.30336021.13G_30.69.336021.00_F_release_469473_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.58GB
M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_RC_146_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 309B
M8_DUGL_L50_SENSE60_MR_RC_153_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 315B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد