در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M8#UL_ASIA-C9 (One M8)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_3.32.1136.2_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_394977_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.66MB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_3.32.1136.2_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_394977_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 83.66MB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_HTC_WWE_MMR_3.32.1136.2_Radio_1.21.21331147A1.19_2G_20.63.4196.01_release_398659_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.51GB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399193_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 5.74kB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399193_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 249B
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399193_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 440.11MB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399193_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 258B
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_399193_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 440.11MB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_3.28.709.6_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_402989_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.89GB
0P6BIMG_M8_UL_K444_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_3.32.707.9_Radio_1.22.21331147A1.29G_20.67.4196.01_F_release_401988_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.60GB
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_MFG.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 250B
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 5.29kB
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_partial_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 179.94MB
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.55GB
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 259B
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_385193_signed_Hboot_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 179.95MB
0P6BIMG_M8_UL_K44_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_2.22.707.3_Radio_1.19.21331147A1.09G_20.57.4196.01L_F_release_387129_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.55GB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_Telstra_WWE_4.19.841.5_Radio_1.26.214500021.24G_20.69.4196t.01_F_release_429649_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.45GB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_AUS_4.20.710.5_Radio_1.26.21331147A1.16G_20.69.4196.01_F_release_429662_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.49GB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.16.709.9_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414370_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.86GB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_TW_4.24.709.2_Radio_1.26.21331147A1.16G_20.69.4196.01_F_release_427765_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.89GB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.19.707.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414204_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 211.61MB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.19.707.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_414204_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 211.61MB
0P6BIMG_M8_UL_L50_SENSE60_MR_hTC_Asia_WWE_4.19.707.2_Radio_1.25.21331147A1.06G_20.69.4196.01_F_release_417554_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.57GB
M8_UL_K44_SENSE60_MR_RC_494_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 330B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد