در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> M8_MINI#UL-C9 (One Mini)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_1.16.401.2_Radio_1.101.1102.16.21_2_10.19.4149.00_1_release_372230_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.14GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_MFG.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 247B
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_MFG_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.18kB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.00MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_signed.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 256B
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_380114_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.00MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_385820_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.1_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_387421_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.17GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.5_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_386860_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.03MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.5_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_386860_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.03MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.16.401.5_Radio_1.101.1102.17.0506_10.20.4149.00L_release_391207_combined_signed_2.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.18GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_398414_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.18kB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_398414_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 247B
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_398414_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.20MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_398414_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 256B
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_398414_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 62.20MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3_Radio_1.101.1102.19.1017_10.26.4149.00L_release_402779_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.19GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_TMO_DE_2.19.111.3_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_431475_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 223.57MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_TMO_DE_2.19.111.3_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_431475_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 223.57MB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_TMO_DE_2.19.111.3_Radio_1.101.111011.20.0123_10.28.4149A.00L_release_435781_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.38GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_Vodafone_CH-DE_2.18.166.3_Radio_1.101.1102.19.0708_10.24.4149.00L_release_458203_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.26GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_Vodafone_FR_2.18.163.3_Radio_1.101.1102.19.0708_10.24.4149.00L_release_458201_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.20GB
0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_Vodafone_UK_2.18.161.5_Radio_1.101.1102.19.0708_10.24.4149.00L_release_458199_combined_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.32GB
Checksum_0P8BIMG_M8_MINI_UL_K44_SENSE60_HTC_Europe_2.18.401.3.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 248B
Checksum_4.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 248B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد