در صورت مشاهده دانلود با هر گونه سرور مجازی و سرویس های تغییر آی پی حساب شما بدون اطلاع مسدود خواهد شد و هیچ هزینه ای بازگشت نخواهد شد
برای دریافت پاسخ سوالات مربوط به تاریخ اشتراک ها ، خطاها ، اشتراک لازم را ندارد ، وارد نشده اید و... حتماً اینجا کلیک کنید و بخوانید
برای خرید اشتراک دانلود یک عدد فایل یا اشتراک های سالانه برای دانلود فایل های مرکز ، بعد از ثبت نام و ورود به سایت روی کلید خرید اشتراک کلیک نمایید

جهت هرگونه سوال و پشتیبانی مربوط به مشکلات مرکز دانلود و مشکل در حساب کاربری در بخش تماس با ما پیغام بزنید

به پیغام های شما طی 1 تا 24 ساعت در روزهای کاری پاسخ داده میشود
$$$ سرویس حذف 100% سامسونگ اکانت ، جیمیل اکانت و آنلاک FRP تمامی گوشی های سامسونگ فقط در یک دقیقه $$$


Pars-Hamrah telegram Channel   Remove Samsung Account , Google Account , FRP UNLOCK All Samsung android and new security

root> HTC Flash Files> Z4#DUG_C9 (Desire 500)>
فایلتاریخ ارسالحجمتوضیحات
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_signed_2_4 ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTCCN_CHS_1.16.1400.1_Radio_14.11.50QD.14_14.13.50.1NU_release_341610_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.25kB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTCCN_CHS_1.16.1400.1_Radio_14.11.50QD.14_14.13.50.1NU_release_341610_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 160.07MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTCCN_CHS_1.16.1400.1_Radio_14.11.50QD.14_14.13.50.1NU_release_341610_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 718.57MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTCCN_CHS_1.16.1400.1_Radio_14.11.50QD.14_14.13.50.1NU_release_341610_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 160.07MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 1.77kB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 227B
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 54.62MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 654.11MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 235B
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_HTC_Europe_1.26.401.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_362696_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 54.62MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_MFG_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 2.01kB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_MFG_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 230B
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 84.38MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 692.81MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_signed_4.crc ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 238B
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.12.707.1_Radio_14.07.50QD.18_14.12.50.1JU_release_331829_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 84.38MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_389156_partial_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 92.06MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_389156_signed_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 700.59MB
0P3ZIMG_Z4_DUG_JB412_SENSE50_hTC_Asia_WWE_1.27.707.2_Radio_14.15.50QD.26_14.14.50.1NU_release_389156_signed_Hboot_2_4.zip ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 92.06MB
checksum.txt ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ 208B


هر گونه کپی برداری ، فروش و سوء استفاده از فایل های این وب سایت شرعاً و عرفاً حرام میباشد